,


5.89
. , . , , . 2
8(929)512-25-03

, , , .

1. , , NYM, ,
2. ()
3. (, , )
4. , , , , ,
5.
6. , , , , , ,
7. -1, -2, -3, -4
8. , , ,
9.
10.
11. , , , , 2, , 2, , 2, ,
12.
13. FTP UTP
14. , , , , , , , 2, , 2, , 2, , 2

,

0